Menu GrandGames.net
Polski
⍆ ⛹ ⎕ ⌕

Statystyki sprzedaży

W tabeli można zobaczyć, kto, komu, ile i po jakiej cenie sprzedaje przedmioty. Statystyki są przechowywane przez kilka miesięcy.
@watson4019@Percy Electronics x1 Price10 2019-11-16 23:58:43
@nadusha71@Game Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:58:09
@deva23@danik The fire x1 Price1 2019-11-16 23:57:53
@MarketBot@danik Shovel x1 Price2 2019-11-16 23:56:24
@KindlyBot@danik Axe x1 Price2 2019-11-16 23:56:00
@Razih@Game Coal x1 Price1 2019-11-16 23:54:49
@Razih@odnakoge Ore x1 Price1 2019-11-16 23:54:42
@Tverianka@danik Fresh Water x1 Price1 2019-11-16 23:54:29
@miramart777@YAK032017 Tip x10 Price3 2019-11-16 23:54:29
@gst59624307@Game Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:54:16
@MarketBot@Carol Corn x1 Price2 2019-11-16 23:53:49
@gst59624307@Sakara Oil x1 Price1 2019-11-16 23:53:22
@YAK032017@sapsan Food x3 Price6 2019-11-16 23:53:11
@gst59624307@Game Stone x1 Price1 2019-11-16 23:53:04
@Tverianka@14gul Concrete x1 Price1 2019-11-16 23:52:58
@gst59624307@Game Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:52:43
@YAK032017@miramart777 Containers x1 Price4 2019-11-16 23:52:36
@gst59624307@odnakoge Ore x1 Price1 2019-11-16 23:52:35
@tetra@lizyukovan Alcohol x1 Price42 2019-11-16 23:52:24
@Tverianka@TradeBot Salt x1 Price1 2019-11-16 23:52:08
@miramart777@gst42004810 Tip x10 Price3 2019-11-16 23:52:05
@lizyukovan@odnakoge Ore x36 Price1 2019-11-16 23:52:01
@t98743235@danik Soil x2 Price3 2019-11-16 23:51:55
@YAK032017@Game Oil x1 Price1 2019-11-16 23:51:51
@Tverianka@tetra Cement x1 Price4 2019-11-16 23:51:34
@Tverianka@sapsan Corn x1 Price4 2019-11-16 23:51:26
@Tverianka@tetra Board x1 Price20 2019-11-16 23:51:18
@YAK032017@odnakoge Ore x3 Price1 2019-11-16 23:51:00
@sapsan@lizyukovan Energy x2 Price14 2019-11-16 23:50:16
@MILENA77@lizyukovan Energy x1 Price14 2019-11-16 23:50:16
@rafaello@Game Clay x1 Price1 2019-11-16 23:49:11
@slon400@sapsan Corn x1 Price4 2019-11-16 23:49:02
@slon400@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:49:00
@slon400@Game Clay x1 Price1 2019-11-16 23:49:00
@YAK032017@Game Ore x10 Price1 2019-11-16 23:48:26
@YAK032017@Game Ore x10 Price1 2019-11-16 23:48:01
@100-100-300@st47298030 Tip x1 Price2 2019-11-16 23:46:31
@100-100-300@Game Omelette x1 Price1 2019-11-16 23:46:31
@100-100-300@miramart777 Containers x1 Price4 2019-11-16 23:46:30
@100-100-300@Game Energy x1 Price7 2019-11-16 23:46:29
@100-100-300@miramart777 Lumberjack x1 Price1 2019-11-16 23:46:28
@100-100-300@Game Greens x1 Price3 2019-11-16 23:46:28
@100-100-300@sapsan Food x2 Price6 2019-11-16 23:46:28
@100-100-300@miramart777 Glass x1 Price14 2019-11-16 23:46:28
@100-100-300@tetra Cement x1 Price4 2019-11-16 23:46:27
@100-100-300@today Sand x1 Price3 2019-11-16 23:46:27
@100-100-300@Game Stone x4 Price1 2019-11-16 23:46:27
@100-100-300@Krysolya71 Cloth x1 Price12 2019-11-16 23:46:27
@100-100-300@Game Blue Crystal x3 Price1 2019-11-16 23:46:26
@100-100-300@Game Green Crystal x3 Price1 2019-11-16 23:46:26
@100-100-300@Game Red Crystal x86 Price1 2019-11-16 23:46:26
@100-100-300@Game Sea Water x6 Price1 2019-11-16 23:46:26
@100-100-300@Game Oil x4 Price1 2019-11-16 23:46:26
@100-100-300@sapsan Ore x4 Price1 2019-11-16 23:46:26
@100-100-300@Game Coal x4 Price1 2019-11-16 23:46:26
@Razih@Game Stone x1 Price1 2019-11-16 23:43:37
@smalik@today Containers x1 Price5 2019-11-16 23:40:25
@Denis85@today Containers x1 Price5 2019-11-16 23:40:25
@milena17@today Containers x2 Price5 2019-11-16 23:40:25
@vagook@today Containers x8 Price5 2019-11-16 23:40:25
@nt18@Game Ore x1 Price1 2019-11-16 23:37:44
@nt18@anikina Tip x1 Price1 2019-11-16 23:37:30
@nt18@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:37:11
@nt18@Lysva Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:36:54
@vagook@today Sand x1 Price2 2019-11-16 23:36:53
@MILENA77@danik Salt x1 Price8 2019-11-16 23:36:46
@TradeBot@danik Salt x1 Price2 2019-11-16 23:35:11
@slon400@Game Green Crystal x2 Price1 2019-11-16 23:34:50
@miramart777@gst98658832 Tip x6 Price3 2019-11-16 23:34:43
@miramart777@gst77439838 Tip x10 Price3 2019-11-16 23:33:33
@1958@MarketBot Fish x1 Price5 2019-11-16 23:32:57
@1958@Game Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:32:46
@1958@Game Coal x1 Price1 2019-11-16 23:32:39
@Marigold99@danik Oil x1 Price1 2019-11-16 23:32:02
@miramart777@YAK032017 Tip x4 Price3 2019-11-16 23:31:11
@gst5632702@Lysva Coal Briquette x1 Price2 2019-11-16 23:30:01
@gst5632702@Game Clay x1 Price1 2019-11-16 23:29:31
@YAK032017@Lysva Oil x8 Price1 2019-11-16 23:29:30
@gst5632702@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:29:17
@gst5632702@Game Stone x1 Price1 2019-11-16 23:29:08
@gst5632702@Lysva Sea Water x1 Price1 2019-11-16 23:28:57
@gst5632702@odnakoge Ore x1 Price1 2019-11-16 23:28:46
@YAK032017@odnakoge Ore x1 Price1 2019-11-16 23:27:12
@Razih@Lysva Sea Water x1 Price1 2019-11-16 23:26:51
@nt18@odnakoge Ore x1 Price1 2019-11-16 23:26:40
@nt18@Marigold99 Tip x1 Price1 2019-11-16 23:26:30
@nt18@Game Stone x4 Price1 2019-11-16 23:26:19
@Liousy@odnakoge Ore x1 Price1 2019-11-16 23:26:14
@YAK032017@Game Red Crystal x2 Price1 2019-11-16 23:25:41
@nt18@Lysva Coal x1 Price1 2019-11-16 23:25:31
@nt18@Lysva Sea Water x1 Price1 2019-11-16 23:25:16
@nt18@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:25:08
@nt18@Percy Blue Potion x1 Price7 2019-11-16 23:24:52
@miramart777@Mary29f Tip x10 Price3 2019-11-16 23:24:13
@t98743235@radost Soil x1 Price3 2019-11-16 23:24:01
@Razih@Game Clay x1 Price1 2019-11-16 23:22:04
@Razih@Game Ore x1 Price1 2019-11-16 23:21:58
@Liousy@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:19:27
@gst59624307@Lysva Clay x1 Price1 2019-11-16 23:16:02
@gst59624307@odnakoge Ore x1 Price1 2019-11-16 23:15:54
@miramart777@gst47666924 Tip x6 Price3 2019-11-16 23:15:43
@gst5632702@Game Omelette x1 Price1 2019-11-16 23:15:13
@miramart777@vasilina011113 Tip x5 Price3 2019-11-16 23:14:59
@vagook@Lysva Blue Crystal x23 Price2 2019-11-16 23:14:57
@milena17@Lysva Blue Crystal x37 Price2 2019-11-16 23:14:57
@gst5632702@Lysva Sea Water x1 Price1 2019-11-16 23:14:56
@gst5632702@Game Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:14:46
@gst5632702@Game Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:14:31
@MILENA77@Lysva Clay x13 Price2 2019-11-16 23:14:21
@vagook@Lysva Clay x25 Price2 2019-11-16 23:14:21
@milena17@Lysva Clay x16 Price2 2019-11-16 23:14:21
@milena17@Lysva Stone x12 Price2 2019-11-16 23:13:57
@miramart777@feska63 Tip x6 Price3 2019-11-16 23:13:56
@lyubasha1000@odnakoge Glassblower x1 Price1 2019-11-16 23:13:27
@1234567@Lysva Ore x1 Price1 2019-11-16 23:12:59
@lyubasha1000@Game Blue Potion x2 Price2 2019-11-16 23:12:25
@lyubasha1000@sapsan Blue Potion x2 Price2 2019-11-16 23:12:25
@lyubasha1000@miramart777 Rubber x1 Price1 2019-11-16 23:12:18
@lyubasha1000@Lysva Soldering iron x1 Price1 2019-11-16 23:11:30
@lyubasha1000@tetra Metal foundry x1 Price36 2019-11-16 23:11:24
@lyubasha1000@Game Omelette x1 Price1 2019-11-16 23:11:15
@lyubasha1000@Kanna Fasteners x2 Price1 2019-11-16 23:10:59
@lyubasha1000@miramart777 Green Potion x3 Price1 2019-11-16 23:10:15
@lyubasha1000@miramart777 Steel smelting x1 Price3 2019-11-16 23:09:31
@rafaello@Lysva Ore x1 Price1 2019-11-16 23:09:25
@lyubasha1000@14gul Concrete x1 Price1 2019-11-16 23:09:25
@lyubasha1000@odnakoge Concrete x1 Price5 2019-11-16 23:09:25
@lyubasha1000@Lysva Concrete x1 Price5 2019-11-16 23:09:25
@lyubasha1000@FreeBot Diamond x1 Price11 2019-11-16 23:09:18
@Liousy@Game Omelette x1 Price1 2019-11-16 23:08:21
@Liousy@Sakara Clay x1 Price1 2019-11-16 23:08:18
@lyubasha1000@Game Energy x1 Price7 2019-11-16 23:08:17
@lyubasha1000@sapsan Fuel x1 Price4 2019-11-16 23:08:11
@lyubasha1000@Krysolya71 Cloth x1 Price12 2019-11-16 23:08:04
@lyubasha1000@miramart777 Containers x6 Price4 2019-11-16 23:07:59
@lyubasha1000@miramart777 Glass x5 Price14 2019-11-16 23:07:50
@lyubasha1000@Lysva Paint x1 Price3 2019-11-16 23:07:40
@chinar54@anikina Tip x7 Price1 2019-11-16 23:07:38
@chinar54@miramart777 Containers x1 Price4 2019-11-16 23:07:37
@chinar54@Percy Blue Potion x1 Price7 2019-11-16 23:07:36
@chinar54@miramart777 Green Potion x1 Price1 2019-11-16 23:07:36
@chinar54@Game Stone x4 Price1 2019-11-16 23:07:35
@chinar54@sapsan Fuel x1 Price4 2019-11-16 23:07:35
@chinar54@Game Green Crystal x3 Price1 2019-11-16 23:07:35
@chinar54@Sakara Clay x1 Price1 2019-11-16 23:07:35
@chinar54@Game Sea Water x6 Price1 2019-11-16 23:07:35
@chinar54@Game Oil x3 Price1 2019-11-16 23:07:35
@chinar54@today Ore x4 Price1 2019-11-16 23:07:34
@chinar54@Game Coal x3 Price1 2019-11-16 23:07:34
@lyubasha1000@Lysva Wood x1 Price2 2019-11-16 23:07:27
@lyubasha1000@Lysva Coal Briquette x4 Price2 2019-11-16 23:07:20
@lyubasha1000@sapsan Plastic x1 Price7 2019-11-16 23:07:08
@miramart777@gst77439838 Tip x10 Price3 2019-11-16 23:07:02
@lyubasha1000@Lysva Soil x1 Price2 2019-11-16 23:06:55
@lyubasha1000@tetra Cement x4 Price4 2019-11-16 23:06:50
@lyubasha1000@sapsan Flour x1 Price4 2019-11-16 23:06:43
@lyubasha1000@Game Greens x3 Price3 2019-11-16 23:06:36
@lyubasha1000@FreeBot Fish x1 Price5 2019-11-16 23:06:27
@yarus@KindlyBot BM. Plutonium x1 Price100 2019-11-16 23:06:24
@lyubasha1000@Lysva Fasteners x3 Price2 2019-11-16 23:06:22
@FreeBot@yarus BM. Plutonium x1 Price98 2019-11-16 23:06:19
@lyubasha1000@Percy Green Potion x2 Price7 2019-11-16 23:06:15
@svi@anikina Tip x1 Price1 2019-11-16 23:06:14
@svi@Game Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:06:10
@svi@Game Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:06:10
@yarus@Percy Seed x35 Price6 2019-11-16 23:05:48
@gst25168696@Game Coal x1 Price1 2019-11-16 23:05:38
@gst25168696@Game Sea Water x1 Price1 2019-11-16 23:05:28
@Laki10@Lysva Concrete x1 Price5 2019-11-16 23:05:00
@gst25168696@MarketBot Concrete x1 Price10 2019-11-16 23:04:47
@gst25168696@today Sand x2 Price3 2019-11-16 23:04:30
@lyubasha1000@Game Coal x33 Price1 2019-11-16 23:04:26
@Razih@Lysva Ink x1 Price1 2019-11-16 23:04:21
@lyubasha1000@today Ore x25 Price1 2019-11-16 23:04:20
@lyubasha1000@Game Oil x14 Price1 2019-11-16 23:04:13
@lyubasha1000@Game Sea Water x14 Price1 2019-11-16 23:04:06
@lyubasha1000@Game Stone x24 Price1 2019-11-16 23:03:58
@lyubasha1000@Sakara Clay x9 Price1 2019-11-16 23:03:50
@lyubasha1000@Game Blue Crystal x15 Price1 2019-11-16 23:03:42
@lyubasha1000@Game Red Crystal x8 Price1 2019-11-16 23:03:35
@lyubasha1000@Game Green Crystal x16 Price1 2019-11-16 23:03:28
@miramart777@Tatiana.L Tip x4 Price3 2019-11-16 23:03:19
@Tatiana.L@Game Sea Water x1 Price1 2019-11-16 23:02:58
@gst5903535@Game Green Crystal x10 Price1 2019-11-16 23:02:57
@Tatiana.L@sapsan Corn x1 Price4 2019-11-16 23:02:39
@Tatiana.L@today Ore x3 Price1 2019-11-16 23:02:21
@Tatiana.L@Game Oil x1 Price1 2019-11-16 23:02:02
@magdamarinescu@Lysva Lottery ticket x1 Price26 2019-11-16 23:01:59
@magdamarinescu@anikina Tip x2 Price1 2019-11-16 23:01:59
@magdamarinescu@miramart777 Containers x2 Price4 2019-11-16 23:01:58
@magdamarinescu@today Coal Briquette x1 Price3 2019-11-16 23:01:57
@magdamarinescu@sapsan Corn x1 Price4 2019-11-16 23:01:57
@magdamarinescu@Game Greens x1 Price3 2019-11-16 23:01:56
@magdamarinescu@tetra Cement x1 Price4 2019-11-16 23:01:56
@magdamarinescu@Game Stone x4 Price1 2019-11-16 23:01:55
@magdamarinescu@Game Green Crystal x3 Price1 2019-11-16 23:01:55
@magdamarinescu@Sakara Clay x1 Price1 2019-11-16 23:01:55
@magdamarinescu@today Ore x2 Price1 2019-11-16 23:01:55
@magdamarinescu@Game Coal x5 Price1 2019-11-16 23:01:55
@Tatiana.L@Game Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 23:01:45
@gst5903535@Game Sea Water x10 Price1 2019-11-16 23:01:43
@Tatiana.L@Sakara Clay x1 Price1 2019-11-16 23:01:32
@miramart777@Laki10 Tip x10 Price3 2019-11-16 23:01:25
@1958@Game Energy x1 Price7 2019-11-16 22:57:12
@1958@Game Sea Water x1 Price1 2019-11-16 22:57:02
@1958@Game Stone x1 Price1 2019-11-16 22:56:53
@miramart777@gst60997752 Tip x10 Price3 2019-11-16 22:56:50
@Denasha@Game Energy x1 Price7 2019-11-16 22:56:43
@Denasha@matuschka Sheep x1 Price6 2019-11-16 22:56:23
@miramart777@natali52 Tip x10 Price3 2019-11-16 22:56:11
@miramart777@Laki10 Tip x5 Price3 2019-11-16 22:56:10
@today@Laki10 Tip x5 Price2 2019-11-16 22:56:10
@Denasha@Game Oil x5 Price1 2019-11-16 22:56:06
@Denasha@tetra Board x1 Price20 2019-11-16 22:55:54
@Denasha@today Coal Briquette x1 Price3 2019-11-16 22:55:19
@Denasha@Lysva Fresh Water x1 Price3 2019-11-16 22:55:05
@Denasha@today Blue Crystal x10 Price1 2019-11-16 22:54:46
@Denasha@Game Stone x4 Price1 2019-11-16 22:54:36
@Denasha@Game Clay x4 Price1 2019-11-16 22:53:53
@Denasha@Game Red Crystal x10 Price1 2019-11-16 22:53:24
@Denasha@Game Sea Water x8 Price1 2019-11-16 22:53:14
@Denasha@miramart777 Containers x1 Price4 2019-11-16 22:53:03
@tis@Game Sea Water x10 Price1 2019-11-16 22:53:02
@Denasha@Game Ore x5 Price1 2019-11-16 22:52:18
@Denasha@Game Coal x8 Price1 2019-11-16 22:52:07
@Denasha@Lysva Green Crystal x8 Price1 2019-11-16 22:51:58
@vladimir59@Lysva Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 22:50:42
@vladimir59@Game Coal x1 Price1 2019-11-16 22:50:31
@vladimir59@Game Ore x1 Price1 2019-11-16 22:50:22
@miramart777@Laki10 Tip x10 Price3 2019-11-16 22:48:35
@ira.lasckowa@14gul Coal x1 Price1 2019-11-16 22:47:53
@ira.lasckowa@14gul Sea Water x1 Price1 2019-11-16 22:47:44
@miramart777@gst55434399 Tip x1 Price3 2019-11-16 22:47:37
@milena17@Lysva Coal Briquettes x1 Price1 2019-11-16 22:42:39
@miramart777@tvf58 Tip x6 Price3 2019-11-16 22:40:36
@PCHELAt9669460@tvf58 Tip x4 Price3 2019-11-16 22:40:36
@milena17@sapsan Blue Potion x2 Price2 2019-11-16 22:38:59
@ya556688@odnakoge Ore x11 Price1 2019-11-16 22:37:07
@ya556688@tetra Board x1 Price20 2019-11-16 22:36:36
@ya556688@Game Coal x13 Price1 2019-11-16 22:36:09
@ya556688@odnakoge Ore x20 Price1 2019-11-16 22:35:50
@ya556688@tetra Board x1 Price20 2019-11-16 22:35:09
@PCHELAt9669460@gst77373207 Tip x6 Price3 2019-11-16 22:34:38
@1958@16j15 Sea Water x1 Price1 2019-11-16 22:34:27
@ya556688@Game Oil x9 Price1 2019-11-16 22:34:26
@yarus@MarketBot Poacher x1 Price13 2019-11-16 22:34:19
@KindlyBot@yarus Poacher x1 Price11 2019-11-16 22:34:13
@yarus@MarketBot Knife x1 Price9 2019-11-16 22:33:48
@yarus@miramart777 Containers x1 Price4 2019-11-16 22:33:28
@rafaello@Game Oil x1 Price1 2019-11-16 22:33:25
@TradeBot@yarus Containers x1 Price3 2019-11-16 22:33:23
@rafaello@Game Ore x1 Price1 2019-11-16 22:33:20
@Fantomas19@Lysva Ore x1 Price1 2019-11-16 22:33:14
@Fantomas19@Lysva Coal x1 Price1 2019-11-16 22:33:14
@PCHELAt9669460@904904904904 Tip x2 Price3 2019-11-16 22:33:02
@yarus@miramart777 BPN x1 Price6 2019-11-16 22:32:03
@KindlyBot@yarus BPN x1 Price4 2019-11-16 22:31:58
@yarus@miramart777 BPN x1 Price6 2019-11-16 22:31:49
@TradeBot@yarus BPN x1 Price4 2019-11-16 22:31:45
@KindlyBot@Lysva Artifacts. Felling x1 Price2 2019-11-16 22:31:23
@MarketBot@Lysva Artifacts. Felling x1 Price2 2019-11-16 22:31:23
@TradeBot@Lysva Artifacts. Felling x1 Price2 2019-11-16 22:31:23
@FreeBot@Lysva Artifacts. Felling x1 Price2 2019-11-16 22:31:23
@PCHELAt9669460@mina-irina13 Tip x5 Price3 2019-11-16 22:29:58
@watson4019@miramart777 Containers x1 Price4 2019-11-16 22:27:53
@deva23@16j15 The fire x1 Price1 2019-11-16 22:27:52
@lyubasha1000@16j15 The fire x1 Price1 2019-11-16 22:27:52
@watson4019@Lysva Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 22:27:45
@watson4019@Lysva Ore x2 Price1 2019-11-16 22:27:37
@watson4019@Lysva Magic ticket x1 Price110 2019-11-16 22:27:24
@nadusha71@Lysva Hunting for artifacts x1 Price1 2019-11-16 22:26:01
@nadusha71@Lysva Clay x1 Price1 2019-11-16 22:25:59
@nadusha71@Lysva Oil x1 Price1 2019-11-16 22:25:59
@nadusha71@Lysva Ore x1 Price1 2019-11-16 22:25:59
@PCHELAt9669460@904904904904 Tip x1 Price3 2019-11-16 22:25:28
@PCHELAt9669460@904904904904 Tip x1 Price3 2019-11-16 22:24:35
@svi@deva23 Tip x1 Price1 2019-11-16 22:24:07
@svi@Lysva Clay x1 Price1 2019-11-16 22:24:04
@svi@Lysva Ore x1 Price1 2019-11-16 22:24:03
@PCHELAt9669460@904904904904 Tip x2 Price3 2019-11-16 22:22:49
@nik6623@Lysva Stone x6 Price1 2019-11-16 22:20:58
@nik6623@MarketBot Leather x1 Price5 2019-11-16 22:20:44
@nik6623@Game Red Crystal x5 Price1 2019-11-16 22:20:24
@nik6623@miramart777 Soil x4 Price2 2019-11-16 22:20:09
@nik6623@Game Clay x5 Price1 2019-11-16 22:19:51
@nik6623@TradeBot Steel x1 Price22 2019-11-16 22:19:32
@nadusha71@Game Oil x1 Price1 2019-11-16 22:19:25
@nadusha71@Game Ore x1 Price1 2019-11-16 22:19:25
@nik6623@Percy Blue Crystal x10 Price1 2019-11-16 22:19:12
@nik6623@Game Energy x1 Price7 2019-11-16 22:18:30
@nik6623@MarketBot Energy x1 Price7 2019-11-16 22:18:30
@nik6623@FreeBot Energy x1 Price8 2019-11-16 22:18:30
@nik6623@Game Oil x10 Price1 2019-11-16 22:18:10
@nik6623@Game Ore x3 Price1 2019-11-16 22:17:47
@nik6623@MarketBot Axe x1 Price1 2019-11-16 22:17:22
@nik6623@Percy Coal x6 Price1 2019-11-16 22:16:56
@svi@Game Omelette x1 Price1 2019-11-16 22:16:12
@svi@Percy Blue Potion x1 Price7 2019-11-16 22:16:09
@svi@sapsan Fuel x1 Price4 2019-11-16 22:16:07
@svi@Percy Coal x2 Price1 2019-11-16 22:16:07
@gst71916216@_gst6907763 Salt x1 Price1 2019-11-16 22:15:55
@gst71916216@sapsan Flour x1 Price4 2019-11-16 22:15:54
@gst71916216@Game Stone x3 Price1 2019-11-16 22:15:54
@gst71916216@Percy Blue Crystal x2 Price1 2019-11-16 22:15:54
@gst71916216@Lysva Green Crystal x2 Price1 2019-11-16 22:15:54
@gst71916216@Game Red Crystal x3 Price1 2019-11-16 22:15:54
@gst71916216@Game Sea Water x2 Price1 2019-11-16 22:15:53
@gst71916216@Game Oil x3 Price1 2019-11-16 22:15:53
@gst71916216@odnakoge Ore x1 Price1 2019-11-16 22:15:53
@gst71916216@Percy Coal x3 Price1 2019-11-16 22:15:53
@PCHELAt9669460@904904904904 Tip x1 Price3 2019-11-16 22:14:36
@rafaello@Percy Coal x1 Price1 2019-11-16 22:14:19
@PCHELAt9669460@nik6623 Tip x10 Price3 2019-11-16 22:10:46
@PCHELAt9669460@serpis333 Tip x10 Price3 2019-11-16 22:08:39
@mamashamana@Lysva BPN x1 Price4 2019-11-16 22:05:19
@mamashamana@sapsan Fuel x1 Price4 2019-11-16 22:05:07
@89045751121@Game Omelette x1 Price1 2019-11-16 22:05:04
@89045751121@miramart777 Clay x1 Price1 2019-11-16 22:05:04
@89045751121@Game Sea Water x1 Price1 2019-11-16 22:05:04
@rafaello@miramart777 Clay x1 Price1 2019-11-16 22:04:43
@vladimir59@Lysva Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 22:04:32
@vladimir59@miramart777 Clay x1 Price1 2019-11-16 22:04:24
@vladimir59@Game Stone x1 Price1 2019-11-16 22:04:17
@mamashamana@Lysva Lottery ticket x1 Price22 2019-11-16 22:04:12
@Maystar777@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 22:03:37
@MarketBot@Game Axe x1 Price2 2019-11-16 22:02:20
@Meduzia@tetra Fuel x4 Price1 2019-11-16 21:57:43
@nadusha71@Lysva Ore x2 Price1 2019-11-16 21:57:17
@miramart777@Hans240558 Tip x5 Price3 2019-11-16 21:55:36
@miramart777@gst81592844 Tip x1 Price3 2019-11-16 21:54:11
@Lysva@MarketBot The melting furnace. BC x1 Price100 2019-11-16 21:53:39
@Lysva@TradeBot The melting furnace. BC x1 Price100 2019-11-16 21:53:39
@Lysva@FreeBot The melting furnace. BC x1 Price100 2019-11-16 21:53:39
@Lysva@KindlyBot The melting furnace. BC x1 Price100 2019-11-16 21:53:39
@Lysva@sapsan The melting furnace. BC x2 Price100 2019-11-16 21:53:39
@Tverianka@sapsan Saw x3 Price14 2019-11-16 21:53:23
@KindlyBot@Tverianka Wood x1 Price5 2019-11-16 21:52:59
@Lysva@MarketBot Smelter x1 Price100 2019-11-16 21:52:39
@Lysva@TradeBot Smelter x1 Price100 2019-11-16 21:52:39
@today@Lysva Smelter x4 Price120 2019-11-16 21:52:01
@miramart777@deva23 Tip x10 Price3 2019-11-16 21:51:43
@deva23@Lysva Clay x3 Price1 2019-11-16 21:50:56
@deva23@Percy Blue Potion x1 Price7 2019-11-16 21:50:42
@watson4019@Lysva Clay x2 Price1 2019-11-16 21:50:39
@watson4019@Lysva Oil x1 Price1 2019-11-16 21:50:30
@deva23@sapsan Blue Potion x1 Price2 2019-11-16 21:50:22
@watson4019@Lysva Sea Water x1 Price1 2019-11-16 21:50:14
@deva23@sapsan Food x1 Price6 2019-11-16 21:50:11
@miramart777@gst82304093 Tip x6 Price3 2019-11-16 21:50:09
@watson4019@Lysva Ore x2 Price1 2019-11-16 21:50:05
@deva23@today Wood x1 Price4 2019-11-16 21:50:03
@watson4019@Lysva Stone x2 Price1 2019-11-16 21:49:57
@deva23@Lysva Stone x6 Price1 2019-11-16 21:49:39
@KindlyBot@miramart777 Fishing x1 Price2 2019-11-16 21:49:39
@MarketBot@miramart777 Fishing x1 Price2 2019-11-16 21:49:39
@FreeBot@miramart777 Fishing x1 Price2 2019-11-16 21:49:39
@TradeBot@miramart777 Fishing x1 Price2 2019-11-16 21:49:39
@vagook@miramart777 Fishing x1 Price2 2019-11-16 21:49:39
@deva23@Lysva Coal x6 Price1 2019-11-16 21:49:15
@miramart777@ya556688 Tip x10 Price3 2019-11-16 21:49:11
@deva23@Lysva Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:49:04
@deva23@Lysva Sea Water x3 Price1 2019-11-16 21:48:55
@deva23@Lysva Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:48:44
@deva23@Game Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:48:34
@deva23@sapsan Ore x5 Price1 2019-11-16 21:48:23
@Fantomas19@matuschka Pig x1 Price6 2019-11-16 21:48:00
@Fantomas19@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:48:00
@Fantomas19@Game Clay x2 Price1 2019-11-16 21:48:00
@FreeBot@Lysva Lottery ticket x1 Price43 2019-11-16 21:47:01
@TradeBot@Lysva Lottery ticket x1 Price40 2019-11-16 21:47:01
@evg6404@danik Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:44:28
@evg6404@danik Blue Crystal x2 Price1 2019-11-16 21:44:21
@evg6404@Game Green Crystal x2 Price1 2019-11-16 21:44:10
@evg6404@Game Ore x3 Price1 2019-11-16 21:44:01
@evg6404@Game Oil x1 Price1 2019-11-16 21:43:52
@evg6404@Game Coal x2 Price1 2019-11-16 21:43:42
@evg6404@Lysva Sea Water x2 Price1 2019-11-16 21:43:35
@evg6404@Game Stone x2 Price1 2019-11-16 21:43:29
@evg6404@sapsan Food x1 Price6 2019-11-16 21:43:08
@evg6404@sapsan Green Potion x1 Price7 2019-11-16 21:42:57
@83696664@Game Stone x1 Price1 2019-11-16 21:42:41
@83696664@Lysva Sea Water x1 Price1 2019-11-16 21:42:21
@83696664@Game Coal x3 Price1 2019-11-16 21:42:13
@83696664@today Coal Briquette x1 Price3 2019-11-16 21:41:27
@rafaello@Game Stone x1 Price1 2019-11-16 21:41:03
@83696664@danik Oil x5 Price1 2019-11-16 21:40:42
@83696664@miramart777 Ore x2 Price1 2019-11-16 21:40:16
@Fantomas19@st47298030 Tip x7 Price1 2019-11-16 21:39:07
@Fantomas19@Krysolya71 Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:39:07
@Fantomas19@miramart777 Ore x1 Price1 2019-11-16 21:39:07
@Fantomas19@Game Coal x1 Price1 2019-11-16 21:39:07
@Ycrocus@sapsan Battery x1 Price1 2019-11-16 21:38:26
@t98743235@danik Soil x3 Price3 2019-11-16 21:38:25
@olenenok@el-el Ore Sand x1 Price2 2019-11-16 21:38:24
@Ycrocus@miramart777 Lumberjack x1 Price1 2019-11-16 21:38:13
@Ycrocus@Krysolya71 Clay x2 Price1 2019-11-16 21:37:46
@Ycrocus@14gul Coal x1 Price1 2019-11-16 21:37:34
@MILENA77@danik Soil x1 Price3 2019-11-16 21:37:29
@Ycrocus@mikl Stone x2 Price1 2019-11-16 21:37:15
@Ycrocus@odnakoge Ore x1 Price1 2019-11-16 21:36:55
@Ycrocus@sapsan Fasteners x1 Price2 2019-11-16 21:36:40
@Ycrocus@sapsan Screwdriver x1 Price11 2019-11-16 21:35:59
@miramart777@gst74061910 Tip x30 Price3 2019-11-16 21:35:04
@sapsan@Fantomas19 Tip x8 Price3 2019-11-16 21:34:06
@MarketBot@_gst6907763 Bonus coin x1 Price79 2019-11-16 21:33:43
@vagook@sapsan Blue Potion x2 Price2 2019-11-16 21:32:36
@sapsan@100-100-300 Tip x7 Price3 2019-11-16 21:32:27
@sapsan@gst83222630 Tip x9 Price3 2019-11-16 21:30:21
@sapsan@mostanina Magic star x1 Price2752 2019-11-16 21:28:58
@Game@mostanina Demon mask x1 Price3000 2019-11-16 21:28:31
@vagook@mostanina Blue amulet x1 Price2999 2019-11-16 21:28:17
@rafaello@Game Oil x1 Price1 2019-11-16 21:25:30
@rafaello@14gul Coal x1 Price1 2019-11-16 21:25:23
@rafaello@mikl Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:25:16
@rafaello@MILENA77 Tip x1 Price1 2019-11-16 21:25:10
@gst25168696@sapsan Lottery ticket x2 Price26 2019-11-16 21:23:46
@gst25168696@mikl Stone x1 Price1 2019-11-16 21:23:20
@gst25168696@Krysolya71 Clay x1 Price1 2019-11-16 21:23:03
@gst25168696@Krysolya71 Sea Water x1 Price1 2019-11-16 21:22:47
@sapsan@gst27067620 Tip x6 Price3 2019-11-16 21:21:58
@MILENA77@sapsan Tree x1 Price14 2019-11-16 21:20:15
@MILENA77@tetra Silver x1 Price70 2019-11-16 21:19:50
@ira.lasckowa@14gul Stone x1 Price1 2019-11-16 21:19:22
@sapsan@rodionova153 Tip x10 Price3 2019-11-16 21:19:19
@ira.lasckowa@14gul Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:19:06
@ira.lasckowa@14gul Coal x1 Price1 2019-11-16 21:18:57
@rafaello@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:17:30
@Veta_Syen@sapsan Blue Potion x5 Price2 2019-11-16 21:14:49
@razgaday@Game Red Crystal x80 Price1 2019-11-16 21:13:43
@Veta_Syen@sapsan Concrete Mixer x1 Price88 2019-11-16 21:13:40
@gst83222630@Game Oil x1 Price1 2019-11-16 21:13:36
@razgaday@today Blue Crystal x8 Price1 2019-11-16 21:13:10
@Kuzya@Lysva Sand x1 Price1 2019-11-16 21:12:48
@sapsan@Olga1952 Tip x6 Price3 2019-11-16 21:12:33
@rafaello@Krysolya71 Stone x1 Price1 2019-11-16 21:12:32
@Kuzya@sapsan Blue Potion x1 Price2 2019-11-16 21:12:31
@MarketBot@Lomy Hay x1 Price20 2019-11-16 21:12:28
@Kuzya@Lysva Ink x1 Price1 2019-11-16 21:12:25
@gst83222630@today Blue Crystal x2 Price1 2019-11-16 21:12:24
@razgaday@Game Sea Water x20 Price1 2019-11-16 21:12:24
@rafaello@Game Oil x1 Price1 2019-11-16 21:12:22
@Kuzya@sapsan Coal Briquettes x1 Price1 2019-11-16 21:12:19
@Kuzya@Lysva Incubator x1 Price2 2019-11-16 21:12:15
@TradeBot@Lomy Chicken x1 Price20 2019-11-16 21:12:12
@Kuzya@today Blue Crystal x4 Price1 2019-11-16 21:12:01
@Kuzya@Game Oil x13 Price1 2019-11-16 21:11:53
@Kuzya@today Sand x1 Price3 2019-11-16 21:11:33
@Kuzya@Game Coal x6 Price1 2019-11-16 21:11:20
@gst81592844@Game Stone x1 Price1 2019-11-16 21:11:16
@gst81592844@today Blue Crystal x1 Price1 2019-11-16 21:11:16
@gst81592844@Game Sea Water x1 Price1 2019-11-16 21:11:16
@gst81592844@Game Oil x1 Price1 2019-11-16 21:11:16
@Kuzya@Game Red Crystal x3 Price1 2019-11-16 21:11:13
@Kuzya@sapsan Ore x8 Price1 2019-11-16 21:11:05
@sapsan@razgaday Tip x10 Price3 2019-11-16 21:10:43
@Kuzya@KindlyBot Steel smelting x1 Price3 2019-11-16 21:10:30
@sapsan@razgaday Tip x10 Price3 2019-11-16 21:10:27
@Kuzya@today Coal Briquette x1 Price3 2019-11-16 21:10:19
@sapsan@razgaday Tip x10 Price3 2019-11-16 21:10:04
@Kuzya@sapsan Fuel x2 Price4 2019-11-16 21:09:42
@sapsan@razgaday Tip x6 Price3 2019-11-16 21:09:34
@Kuzya@sapsan Plastic x1 Price7 2019-11-16 21:09:19
@Kuzya@sapsan Egg x2 Price5 2019-11-16 21:09:10
@gst44509189@st47298030 Tip x1 Price1 2019-11-16 21:08:28
@Kuzya@mikl Sea Water x8 Price1 2019-11-16 21:08:02
@watson4019@Game Stone x1 Price1 2019-11-16 21:07:54
@Kuzya@Game Clay x3 Price1 2019-11-16 21:07:48
@watson4019@Game Red Crystal x2 Price1 2019-11-16 21:07:47
@Kuzya@associator Iron x1 Price11 2019-11-16 21:07:39
@Kuzya@Game Green Crystal x7 Price1 2019-11-16 21:07:08
@Kuzya@Game Stone x10 Price1 2019-11-16 21:06:54
@evg6404@sapsan Food x1 Price6 2019-11-16 21:06:30
@Kuzya@Krysolya71 Cloth x1 Price12 2019-11-16 21:06:22
@sapsan@gst31815080 Tip x6 Price3 2019-11-16 21:04:28
@rafaello@tetra Shovel x1 Price15 2019-11-16 21:02:35
@rafaello@sapsan Fuel x1 Price4 2019-11-16 21:02:19
@rafaello@Game Coal x1 Price1 2019-11-16 21:02:07
@vagook@alicf Green Crystal x7 Price2 2019-11-16 21:00:04
@MILENA77@alicf Green Crystal x5 Price2 2019-11-16 21:00:04
@1958@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 20:59:45
@1958@Game Coal x1 Price1 2019-11-16 20:59:37
@1958@mikl Green Crystal x1 Price1 2019-11-16 20:59:32
@1958@mikl Stone x1 Price1 2019-11-16 20:59:25
@sapsan@taratorka Tip x10 Price3 2019-11-16 20:59:04
@q1w2@lanakrow Fasteners x2 Price4 2019-11-16 20:58:39
@vagook@lanakrow Fasteners x4 Price4 2019-11-16 20:58:39
@KindlyBot@lanakrow Fasteners x1 Price2 2019-11-16 20:57:29
@KindlyBot@odnakoge Fuel x1 Price6 2019-11-16 20:57:07
@MarketBot@odnakoge Fuel x1 Price6 2019-11-16 20:57:00
@FreeBot@odnakoge Fuel x1 Price5 2019-11-16 20:56:53
@MarketBot@lanakrow Wrench x1 Price13 2019-11-16 20:56:22
@sapsan@clam Tip x10 Price3 2019-11-16 20:53:57
@yarus@FreeBot The plane x1 Price2 2019-11-16 20:53:32
@yarus@MarketBot The plane x1 Price2 2019-11-16 20:53:32
@yarus@TradeBot The plane x1 Price2 2019-11-16 20:53:32
@yarus@KindlyBot The plane x1 Price2 2019-11-16 20:53:32
@evg6404@Game Red Crystal x1 Price1 2019-11-16 20:53:23
@nadya47@st47298030 Tip x4 Price1 2019-11-16 20:53:21
@evg6404@Percy Stone x1 Price1 2019-11-16 20:53:16
@evg6404@Percy Coal x2 Price1 2019-11-16 20:53:07
Nowe na stronie
ADB finder
:)
Przywrócić zminimalizowane okno