Menu GrandGames.net
Polski
⍆ ⛹ ⎕ ⌕

Rozwiązać na prędkość

W tym trybie będzie losowo dobrana japońska krzyżówka z uwzględnieniem zadanych parametrów bez możliwości wyświetlania odpowiedzi i nazwy krzyżówki. Notuje się prędkość rozwiązania. Wyłączone są dodatkowy funkcji, takie jak zapisywanie, pobieranie i wyszukiwanie błędów. Wyświetlane są tylko japońskie krzyżówki które nie rozwiązałeś wcześniej.

Tryb jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników! Uwaga! W trybie prędkości można rozwiązywać jednocześnie tylko jedną krzyżówkę. Należy zamknąć wszystkie okna strony przed rozpoczęciem rozwiązywania otwarte w innych zakładkach lub przeglądarkach, w przeciwnym razie, szybkość rozwiązania nie będzie zaliczona!

Ranking: Kolor: Rozmiar: Złożoność: Tylko 1 rozwiązanie  
Nowe na stronie
ADB finder
:)
Przywrócić zminimalizowane okno